Đoạn phim ghi lại cảnh F-35 không kích tàn quân IS tại Iraq (Nguồn: Twitter).Báo Tin3a.com
 

QC