Loài vật nào cũng có dấu vân tay như con người?Báo Tin3a.com