Sư Toàn xin hoàn tục nhưng vẫn giữ tài sảnBáo Tin3a.com
 

QC