Sử dụng buồng khử khuẩn không chắc diệt được vi khuẩn mà còn có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp.Báo Tin3a.com
 

QC