Tránh xe tải chạy hướng ngược chiều, xe ben lao thẳng xuống ruộngBáo Tin3a.com
 

QC