Sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc. Nguồn: SCMPBáo Tin3a.com
 

QC