Dù là 'vua của muôn loài' nhưng sư tử vẫn phải chịu khuất phục trước nhímBáo Tin3a.com
 

QC