Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc cần 50 triệu USD vận hành hệ thống và thanh toán trước khi bàn giaoDo Tổng thầu Trung Quốc chưa xác định được mốc thời gian hoàn thành nên Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa có cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện.Báo Tin3a.com
 

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc cần 50 triệu USD vận hành hệ thống và thanh toán trước khi bàn giao

--- --- ---

Ảnh tàu chạy thử trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Do Tổng thầu Trung Quốc chưa xác định được mốc thời gian hoàn thành nên Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa có cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện.

Dự án chưa thể vận hành khai thác thương mại dù giải ngân từ đầu đã đạt hơn 81%
Thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký báo cáo gửi Ủy ban TVQH, Quốc hội về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm ngành GTVT, trong đó có dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Theo đó, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,05 km, gồm 12 ga và 1 khu depot.
Dự án có Tổng mức đầu tư ban đầu 8.770 tỷ đồng; Tổng mức điều chỉnh là 18.002 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay ODA của Trung Quốc là 13.867 tỷ đồng và vốn đối ứng 4.134 tỷ đồng.
Dự án khởi công tháng 10/2011, kế hoạch hoàn thành đưa vào khai thác thương mại trong Quý II-2019 nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành khai thác thương mại dù việc giải ngân từ đầu dự án đã đạt 14.737,6/15.131,6 (đạt 81,9%).
Báo cáo chỉ rõ, dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến nay đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, còn tồn tại một số các vướng mắc.
Đối với việc đưa nhân sự Trung Quốc sang Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện dự án, báo cáo cho biết, Chính phủ đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép các nhân sự làm việc được nhập cảnh vào Việt Nam và giao Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tiếp tục xử lý.
Do đó, Ban Quản lý dự án đường sắt đã yêu cầu Tổng thầu, tư vấn giám sát phối hợp trong quá trình làm việc với cấp thẩm quyền để thực hiện các thủ tục nhập cảnh cho các nhân sự.
Tổng thầu Trung Quốc chưa xác định được mốc thời gian hoàn thànhĐối với các nhân sự tư vấn giám sát, báo cáo nhấn mạnh quan điểm "phải khẩn trương sang Việt Nam để cùng Tổng thầu EPC giải quyết tồn tại vướng mắc của Dự án".
Với đề nghị của Tổng thầu Trung Quốc về nhu cầu cần 50 triệu USD để thực hiện công tác vận hành hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao, Ban QLDA Đường sắt đã báo cáo Bộ và nêu rõ quan điểm, việc thanh toán phải tuân thủ theo quy định Hợp đồng EPC.
Do đó, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát (trong vòng 15 ngày) các điều khoản hợp đồng và tổ chức buổi họp chuyên đề tiếp theo để trao đổi, thống nhất các công việc thực hiện.
Đối với hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, Ban QLDA Đường sắt đã rà soát về hiện trạng, số lượng hồ sơ chưa đủ điều kiện nghiệm thu và cần phải hoàn thiện thủ tục pháp lý các bên.
Liên quan các khó khăn, vướng mắc hiện tại trong việc đánh giá an toàn hệ thống, Ban sẽ tiếp tục tổ chức họp với Liên danh tư vấn ACT và cần sự phối hợp chặt chẽ với Tổng thầu, để kịp thời cung cấp hồ sơ.
Tuy nhiên, các vấn đề tư vấn ACT đưa ra phải thực hiện theo quy định và cần Tổng thầu tích cực phối hợp, thực hiện cung cấp các hồ sơ tài liệu mới có thể hoàn thành việc đánh giá, cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án.
Với khó khăn vướng mắc của gói thầu tư vấn giám sát, hiện nay do Tổng thầu Trung Quốc chưa xác định được mốc thời gian hoàn thành nên dự án chưa có cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, dẫn đến gói thầu tư vấn giám sát chưa có cơ sở để cho phép kéo dài trong thời gian tới.
Đồng thời do chưa làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm của bên làm chậm nên chưa bố trí được nguồn vốn cho gói thầu tư vấn giám sát.
Với những khó khăn, vướng mắc hiện tại của dự án, Ban QLDA Đường sắt kiến nghị với Bộ GTVT:
Xem xét báo cáo Thường trực Chính phủ tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, để sớm đưa vào vận hành khai thác.
Xem xét đề xuất về việc gia hạn gói thầu tư vấn giám sát và tổ chức họp với lãnh đạo Tổng thầu để tháo gỡ vướng mắc về nhu cầu vốn cho Tổng thầu, để triển khai thực hiện công tác vận hành thử dự án.

Bài Viết Mới

QC