Hà Nội: Cơn dông kinh hoàng, cây xanh đổ trúng người, nhiều gian hàng ngoài trời bị thổi bayCơn dông ập tới bất ngờ và diễn ra trong khoảng 10 phút đã khiến nhiều người đang đi trên đường "không kịp trở tay".Báo Tin3a.com
 

Hà Nội: Cơn dông kinh hoàng, cây xanh đổ trúng người, nhiều gian hàng ngoài trời bị thổi bay

--- --- ---

Bài Viết Mới

QC