Hai lần đánh dân, Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị cách hết chức vụ trong ĐảngBan Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn (Thanh Hoá) vừa quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.Báo Tin3a.com
 

Hai lần đánh dân, Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị cách hết chức vụ trong Đảng

--- --- ---

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn (Thanh Hoá) vừa quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn nhận thấy: Từ năm 2020 đến 6/2022, Đảng ủy xã Phú Lâm và các ông Nguyễn Duy Bình, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm; Nguyễn Khắc Anh, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm; Lê Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật Đất đai; không ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh, để vi phạm kéo dài, làm cho tình hình phức tạp, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân các cán bộ.

Kết quả kiểm tra cũng nêu, ông Nguyễn Khắc Anh, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm đã vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đồng chí và tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong xã hội.

  •  

Cụ thể, tháng 4/2019, với cương vị là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông Nguyễn Khắc Anh đã có hành vi cố ý gây thương tích cho ông N.V.H, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm.

Tháng 5/2022, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông Nguyễn Khắc Anh đã xô xát với bà L.T.C, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Cảnh. Để xảy ra 2 sự việc trên nhưng ông Nguyễn Khắc Anh không báo cáo với cấp ủy, tổ chức Đảng quản lý.

Theo Ban Thường vụ Thị uỷ Nghi Sơn thì ông Nguyễn Khắc Anh đã vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; Cảnh cáo ông Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn quyết định Khiển trách ông Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài Viết Mới

QC