13 chiếc cường kích hạng nhẹ C-208/AC-208 và PC-12 của Không quân Afghanistan tại Sân bay Bokhtar, Tajikistan vào cuối tháng 8/2021.Báo Tin3a.com
 

QC