Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 2-3 Iraq Báo Tin3a.com
 

QC