Bộ trưởng BQP Nagorny Karabakh bị UAV Azerbaijan tấn côngBáo Tin3a.com
 

QC