CĐV Việt Nam hét lớn mắng Văn Hậu: "Vòng sau mày đừng ra ngoài nữa".Báo Tin3a.com
 

QC