Cận cảnh vị trí làm hầm chui gần 600 tỷ đồng ở Hà NộiBáo Tin3a.com
 

QC