Cảnh quay các tay súng nổi dậy tại Andarab.Báo Tin3a.com
 

QC