Cảnh tượng hiếm thấy: Tòa nhà 5 tầng trôi bồng bềnh trên sôngBáo Tin3a.com
 

QC