Chiến đấu cơ JH-7 Trung Quốc lao đầu xuống đất, nổ tung như bomBáo Tin3a.com
 

QC