Chủ nhà hốt hoảng khi thấy căn nhà mới tinh chưa kịp ở hư hỏng nặng vì mối sau 4 tháng giãn cáchBáo Tin3a.com
 

QC