Clip: Đang đứng trên vỉa hè, 2 mẹ con bị cánh cửa kính rơi trúngBáo Tin3a.com
 

QC