Clip: Tử chiến suốt 5 giờ, trâu rừng đơn độc vẫn đánh bại 2 sư tửBáo Tin3a.com
 

QC