Clip nữ sinh bị đánh tới tấp vào mặt tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ AnBáo Tin3a.com
 

QC