Cố nhoi trước mũi xe đầu kéo, xe con bị hức văng, phơi bụng giữa quốc lộBáo Tin3a.com
 

QC