ĐTVN làm quen SVĐ Sultan Qaboos tối 11/10, chuẩn bị đầu Oman (23h00 ngày 12/10)Báo Tin3a.com
 

QC