Đỉnh cao ăn vạ: Cầu thủ tự cầm vật thể lạ đập vào mặt rồi lăn lộn trên sânhttps://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2021/2/24/watch-ridiculous-moment-footballer-fakes-being-hit-by-object-after-slapping-himself-in-face-and-rolls-around-on-floor-16141269053171524979560_720p.mp4Báo Tin3a.com
 

QC