Đồ họa miêu tả chuỗi giao tranh ở miền tây Libya từ tháng 4/2019 tới nay.Báo Tin3a.com
 

QC