Đoạn phim được đăng tải trên kênh Twitter của Thời báo Hoàn Cầu.Báo Tin3a.com
 

QC