Đoạn phóng sự được UAV Hezbollah ghi lại.Báo Tin3a.com
 

QC