Du khách Pháp bị cá mập tấn công.Báo Tin3a.com
 

QC