Hà Nội: Rơi vữa trần lớp học, 2 học sinh bị thươngBáo Tin3a.com
 

QC