Hezbollah sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường Kornet tấn công xe tăng Israel gần biên giới Lebanon.Báo Tin3a.com
 

QC