Hiện trường vụ không kích hôm 20/7.Báo Tin3a.com
 

QC