Hình ảnh khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.Báo Tin3a.com
 

QC