Iran phóng hàng chục tên lửa trong cuộc tập trận "nhà tiên tri vĩ đại 15".Báo Tin3a.com
 

QC