Khán giả ở quê hương thầy Park nhờ SAO Việt nói điều này với ĐT Việt Nam Báo Tin3a.com
 

QC