Khoảnh khắc ô tô đâm kinh hoàng vào 3 đứa trẻ đạp xe, người dân hốt hoảng ùa ra đườnghttps://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2021/2/23/video-16140437266351205377368_360p.mp4Báo Tin3a.com
 

QC