Lực lượng Tiger tại sa mạc tỉnh Homs.Báo Tin3a.com
 

QC