Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và quân nhân Azerbaijan tại một vị trí gần thị trấn chiến lược Shusha/Shushi ở Nagorno-Karabakh (Nguồn: RT0.Báo Tin3a.com
 

QC