Mỹ bàn giao căn cứ Mosul cho Quân đội Iraq giữa đại dịch Covid-19.Báo Tin3a.com
 

QC