Nghị sĩ Sri Lanka ẩu đả tập thể ngay giữa cuộc họp quốc hộiBáo Tin3a.com
 

QC