Người Nga ví thành công với vắc-xin COVID-19 của họ giống với sự kiện phóng vệ tinh Sputnik năm 1957.Báo Tin3a.com
 

QC