Người dân dừng chặn xe vào bãi rác Nam SơnBáo Tin3a.com
 

QC