Nhật Bản thử nghiệm robot giống người có khả năng xây nhà cực chính xácBáo Tin3a.com
 

QC