Những "vị khách" hoang dã không mời mà đến, kẻ được tiếp đón, kẻ bị xua đuổiBáo Tin3a.com
 

QC