Ô tô con bật đèn pha sáng trưng, chặn đầu xe bán tảiBáo Tin3a.com
 

QC