Phóng sự của phía Ukraine về chiếc UAV rơi vào năm 2017 tại Donbass.Báo Tin3a.com
 

QC