Ra tới cửa shop của Trang Nemo, chị áo trắng tiếp tục bị nhóm đối tượng hành hung, công an phải lao vào can thiệpBáo Tin3a.com
 

QC