Tên lửa độ chính xác cao “Izdeliye 305” phá hủy cầu phao của quân đội Ukraine ở Kherson. Video tài khoản Telegram Sashakots.Báo Tin3a.com
 

QC