Trăn 2m rơi từ trần nhà, "khủng bố" nhân viên ngân hàngTrăn 2m rơi từ trần nhà, "khủng bố" nhân viên ngân hàngBáo Tin3a.com