Video giới thiệu tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov Đề án 22350 của Hải quân NgaBáo Tin3a.com
 

QC